top of page

PARKERING HOVEDARENA

Trafikken til hovedarenaen blir enveiskjørt. Dette vil sikre et ryddig trafikkbilde og oversikt over parkeringsområdene. Innkjøring skjer fra Fv. 759 Henningvegen, i krysset merket “Lerkehaug”, slik at kjøring til parkeringsplassene skjer i nordlig retning.

 

Ved ankomst i området vil parkeringsvaktene henvise til parkeringsfelt med ledig plass. Se tegnforklaring nederst på sida.

Parkering(1).png

BUSS HOVEDARENA/SENTRUM

Det går skyttelbuss mellom sentrum og hovedarena. Denne går fra Steinkjer stasjon via Poppellunden (parkeringsfelt L/M), tilbake til Henningvegen opp til Lerkehaug og inn til hovedarena. Retur via Amfi til Steinkjer stasjon.

 

Avgang hvert 30. minutt
19.-25. juli kl. 10:00-18:00
26. juli kl. 10:00-16:00

PARKERING OG BUSS GROVFELT      GISKÅS SKYTE OG ØVINGSFELT

For å komme til Grovfelt i Giskås skytefelt, må det kjøres egen bil til Nordmoen i Giskås skyte  og Øvingsfelt, 29 km Øst for Steinkjer. Kjør Fv. 762 (Ogndalsveien) 25 km fra Steinkjer sentrum. 200 m etter Bodom kapell, følg skilting til Giskås Skytefelt og Øvingsfelt (først til venstre og etter brua til høyre). Følg så grusveien 3 km. På grunn av smal vei inn til Nordmoen, blir det manuell dirigering her. Vennligst respekter anvisning fra trafikkvaktene.

 

Det går 3 busser i skytteltrafikk fra Administrativt område Nordmoen/ Parkering i

Giskås Skyte og Øvingsfelt ut til skytebanene 20.-23. juli fra kl.08:00 – kl. 20:00

 

Kartkoordinater Administrativt område NORDMOEN Giskås Skyte og Øvingsfelt:

 

NORD 7099431. 66  ØST 350799. 55 / 63.989471, 11.951200. Finn Nordmoen i Google Maps

BOBILER PARKERING

Det oppfordres til å samkjøre og bruke personbiler i så stor utstrekning som mulig.

 

Det er avsatt noen få parkeringsplasser til bobiler både på hovedarenaen på Sannan og i Giskås skyte- og øvingsfelt.

TEGNFORKLARING TIL KART

 

A Hovedparkering deltagere

B Handicapparkering/sykkel

C Parkering frivillige

E Parkering deltagere

F Parkering NRK/Presse

H Parkering Heimevernet

I Parkering frivillige

J Parkering frivillige

K Parkering bobil

L Parkering deltagere og publikum

M Parkering deltagere og publikum/bobil

bottom of page