top of page
protokoll-skyttersamlag-3710-a42.jpg

HISTORIEN

Steinkjer har helt siden 1800-tallet hatt et sterkt skyttermiljø
Allerede i 1886
ble det arrangert Landskytterfest i Steinkjer med 450 deltaker og som 7 år senere skiftet navn til Landsskytterstevnet.
Mye av denne tradisjonen kan vi takke Ola Five som m.a. var leder av folkebevæpningssamlaget.
Siden den gang er det arrangert 10 Landsskytterstev
ner på Steinkjer.

Steinkjer en pioner for nasjonale skytterstevner
Før de offisielle Landsskytterstevnene ble etablert (i 1893), ble det i 1886 arrangert en nasjonal skyterfest på Lund i Steinkjer  i regi av Folkevæpningsrørsla og Ola Five. Dette var det andre  nasjonale skytterstevnet i Norge og var med og dannet modell for de senere Landsskytterstevnene.

  • 5.juni -17. juni 1906. 621 deltakere. Skytterkonge: Mathias Glomnes, Kristiania N.

  • 22.juni -24. juni 1917. 753 deltakere. Skytterkonge Paul Vikhals, Dromnessund.

  • 8.juli-10. juli 1927. 745 deltakere. Skytterkonge Herman Kjærås, Andebu. Leder for hovednemda: oberst T. Høyer. Stevnets president var general Ivar Aavatsmark. Standplass ved Sneppahaugen.

  • 9.juli-11. juli 1937. 940 deltakere. Skytterkonge Willy Røgeberg, Oslo Østre. Stevnets president var general Laurantzon.

  • 30.juni-5. juli 1953. 2.836 deltakere. Skytterkonge Stanley Kvamme, Bergen N. Skytebanen ved Sneppahaugen ble modernisert og utbygd med 50 skiver til stevnet.

  • 23.juli-27. juli 1963. 2.020 deltakere. Skytterkonge Olav Medås, Granvin. Leder for hovedkomiteen Erik Einum.

  • 30.juli-4. august 1973. 3.598 deltakere. Skytterkonge: Oddgard Flatin, Kongsberg. Leder for hovedkomiteen Erik Einum.

  • 8.august-15. august 1987. 5.828 deltakere. Skytterkonge Tor Harald Lund, Søgne. Stevnets president var generalmajor Thorbjørn Bergersen.

  • 1.august-8. august 1998. 5.388 deltakere. Skytterkonge Tor-Erik Fossli, Målselv. Leder for hovedkomiteen Hans O. Kveli. Stevnets  president: generalmajor Trond Furuhovde.

  • 27. juli-4. august 2007. 5.671 deltakere. Skytterkonge Gunnar Halbjørhus, Hemsedal. Leder for hovedkomiteen: Steinar Gran. Stevnets  president: brigader Arild Heiestad. 

bottom of page