top of page
Stangskyting1.jpg

Skytterlagene

Steinkjer skytterlag ble stiftet i 1860 som det tredje i rekken av «skydeforeninger» nord for Dovre. Laget har i alle år gjort seg sterkt gjeldende både sportslig- og arrangementsmessig. Arve Skjeflo ble skytterkonge i 1972. De administrative ildsjelene er mange: fra Ola Five til Hans O. Kveli. 
Ti ganger tidligere har Steinkjer skytterlag arrangert Landsskytterstevnet i perioden 1906 til 2007. De tre siste stevnene med over 5000 deltagere. Steinkjer og Forr Skytterlag arrangerte Frende Cup runde to i 2018, med snaut 1500 deltakere. Laget eier og drifter Norges største sivile skyte- bane: Steinkjer skytebane, to kilometer fra Steinkjer sentrum.

 

Forr skytterlag har base i Steinkjer kommune, i bygda Stod, 15 km nordøst for Steinkjer by.  
Stod er et aktivt bygdesamfunn med stort engasjement og en sunn dugnadsånd i mange aktive lag. Forr Skytterlag ble dannet i 1879 og har 200 medlemmer, hvorav 20 til 25 aktive skyttere, og et aktivt og godt rekrutteringsarbeid. Stod samfunnet har en omfattende dugnads- og arrange-mentserfaring blant annet gjennom mangeårig vertskap for eliteseriekamper og Europacup for  Stod Volley.

 

Kvam skytterlag - med røtter til 1870 - har sin aktivitet i bygda Kvam, 20 km nordøst for Steinkjer by. Laget ble stiftet 19. april 1870 under navnet Øvre Kvam Sogns Skytterlag. Høsten 1871 endret laget navnet til Elida Skytterlag,
og i 1912 tok laget navn Kvam skytterlag.

bottom of page